Tin Cập Nhật :
Home » » Đăng ký gia nhập Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành

Đăng ký gia nhập Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành

Written By BBT ASVTVN on Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016 | 00:59

Biểu mẫu dưới đây nhằm thu thập thông tin của người muốn gia nhập Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành.
Trong vòng 1 tuần kể từ khi bạn điền biểu mẫu này, bạn chờ hội liên hệ hoặc chủ động liên hệ với hội qua email của hội (hhtnnbh@gmail.com).
Tiếp đến, trong vòng 1 tuần kể từ khi liên hệ với hội, bạn chờ được ban điều hành thông báo chấp thuận hoặc từ chối.
Link biểu mẫu trên Google Drive:
https://docs.google.com/forms/d/17bP0Iv6CZZWRAplMLNqG2SiYt2KZomJv52jw7YTvOFk/edit
Lưu ý, để trả lời câu 8, bạn tham khảo tuyên bố thành lập Hội và Điều lệ Hội dưới đây:
1. Tuyên bố thành lập Hội:
http://www.asvtvn.com/2016/11/tuyen-bo-thanh-lap-hoi-ho-tro-nan-nhan.html
2. Điều lệ Hội:
https://drive.google.com/open?id=0B_dyIQv4g6hgNHlrenBoX09xalk
Share this article :

Đăng nhận xét