Tin Cập Nhật :
Home » » Về nạn nhân bạo hành mà Hội hướng đến hỗ trợ

Về nạn nhân bạo hành mà Hội hướng đến hỗ trợ

Written By BBT ASVTVN on Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016 | 01:02

Như đã giới thiệu trong tuyên bố thành lập Hội [1] cũng như trong Điều lệ Hội [2], Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành là hội hỗ trợ các nạn nhân bị chính quyền bạo hành về thể chất hoặc tinh thần do những hoạt động đấu tranh một cách ôn hòa vì công bằng và lẽ phải cho một Việt Nam dân chủ và văn minh.
Như vậy, có hại điều kiện về nạn nhân bạo hành mà Hội hướng đến hỗ trợ:
1. Chủ thể gây ra bạo hành đối với nạn nhân là chính quyền
2. Lý do nạn nhân bị bạo hành là nạn nhân có những hoạt động đấu tranh một cách ôn hòa vì công bằng và lẽ phải cho một Việt Nam dân chủ và văn minh.
Những trường hợp nào thiếu ít nhất một trong hai điều kiện trên không thuộc phạm vi hỗ trợ của Hội.
Sở dĩ chúng tôi chỉ hướng đến hỗ trợ các nạn nhân bạo hành thỏa mãn hai điều kiện trên là vì chúng tôi cho rằng đây là các nạn nhân xứng đáng được hỗ trợ nhất. Chúng tôi không có đủ khả năng, nguồn lực và không có tham vọng hỗ trợ cho các nạn nhân bạo hành nằm ngoài phạm vi trên.
[1] Tuyên bố thành lập Hội
http://www.asvtvn.com/2016/11/tuyen-bo-thanh-lap-hoi-ho-tro-nan-nhan.html
[2] Điều lệ Hội
http://www.asvtvn.com/2016/11/ieu-le-hoi-ho-tro-nan-nhan-bao-hanh.html
Share this article :

Đăng nhận xét