Tin Cập Nhật :
Home » » Biểu mẫu thu thập thông tin về những người hoạt động có nguy cơ bị đàn áp, bắt giữ

Biểu mẫu thu thập thông tin về những người hoạt động có nguy cơ bị đàn áp, bắt giữ

Written By BBT ASVTVN on Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017 | 17:08

Chúng tôi, Hội Hỗ trợ Nạn nhân Bạo hành, lập biểu mẫu này nhằm thu thập thông tin về những người hoạt động có nguy cơ bị đàn áp, bắt giữ hay giam cầm.

 Thông tin này sẽ được lưu giữ để sử dụng cho mục đích bảo vệ những người hoạt động, chẳng hạn, cung cấp cho các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước để lập hồ sơ và báo cáo về tình trạng của họ, hỗ trợ họ như là nạn nhân bạo hành.

 Nếu bạn là một người hoạt động có nguy cơ nêu trên, hãy cân nhắc lựa chọn những thông tin nào nên điền và những thông tin nào không. Một khi bạn đã điền thông tin, bạn đã đặt lòng tin vào chúng tôi, rằng chúng tôi có thể lưu giữ thông tin về bạn một cách an toàn, và sử dụng thông tin đó một cách đúng mục đích.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1vYyrnOeXZzZ5xJwnNAaYrlm_Xtyi7KJY07RtWj_QDQelnA/viewform


Share this article :

Đăng nhận xét